Notice: get_bloginfo was called with an argument that is deprecated since version 2.2.0! The siteurl option is deprecated for the family of bloginfo() functions. Use the url option instead. in /home/nsninter/public_html/wp-includes/functions.php on line 4021
Et felles prosjekt | NSN Link (NO)

Et felles prosjekt

EU-kommisjonen har påvist at en moderne infrastruktur med tilstrekkelige mellomlandsforbindelser og driftssikre nett er avgjørende for et integrert energimarked der forbrukerne får mest mulig valuta for pengene. I oktober 2013 offentliggjorde EU-kommisjonen sin første liste over “Projects of Common Interest” (PCI).  NSL er ett av 248 nøkkelprosjekter for energi-infrastruktur som er utvalgt som et PCI-prosjekt.  
 
PCI-prosjekter skal blant annet nyte godt av raskere og mer effektive prosedyrer for konsesjoner, bedre regelverksbehandling og potensiell tilgang til økonomisk støtte.
 
For å kvalifisere som et PCI-prosjekt, må prosjektet:
 

  • Ha betydelige fordeler for minst to europeiske medlemsland
  • Gi ytterligere støtte til markedsintegrasjon og konkurranse
  • Styrke sikkerheten rundt energiforsyning
  • Bidra til å redusere CO2-utslipp

PCIer styres etter Regulation (EU) No 347/2013 som omhandler retningslinjer for trans-europeisk energi-infrastruktur, også kalt TEN-E-forskriftene.
 
Nedenfor er det en lenke til TEN-E-forskriftene.
 
For mer informasjon om PCI, se EU-kommisjonens hjemmeside: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm
 
Last ned Department for Energy and Climate Change Manual of Procedures for TEN-E projects på https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311184/uk_manual_procedures_ten_e_regulation.pdf