Notice: get_bloginfo was called with an argument that is deprecated since version 2.2.0! The siteurl option is deprecated for the family of bloginfo() functions. Use the url option instead. in /home/nsninter/public_html/wp-includes/functions.php on line 4021
Hva er NSL? | NSN Link (NO)

Hva er NSL?

Statnett og National Grid samarbeider om å utforme forslag til opprettelse av en strømkabel mellom Norge og Storbritannia.
NSL vil koble det norske og britiske kraftsystemet sammen ved hjelp av undersjøiske høyspentkabler fra Kvilldal i Norge til Blyth i Storbritannia.

Sammenkoblingen av det nordiske og britiske kraftsystemet vil ha flere fordeler. Blant annet vil det:

  • Styrke strømforsyningssikkerheten for begge land
  • Muliggjøre utveksling av fornybar energi. Det vil bidra til å oppfylle begge lands nasjonale og internasjonale mål for fornybar kraftproduksjon og klimaendringer
  • Øke overføringskapasiteten for kraftutveksling mellom disse landene, og dermed fremme økonomisk vekst både i Norge og Storbritannia.

Kabelen vil krysse norsk og britisk farvann og forventes å settes i drift i 2021. Den vil bli verdens lengste undersjøiske strømkabel.

Fakta

  • Eiere: Statnett og National Grid
  • Sted: Kablene vil forbinde Kvilldal i Norge med Blyth i Storbritannia
  • Planlagt kapasitet: 1400 MW
  • Spenning: 515 kV
  • Lengde: 720 km
  • Ferdigstillelse: 2021