Notice: get_bloginfo was called with an argument that is deprecated since version 2.2.0! The siteurl option is deprecated for the family of bloginfo() functions. Use the url option instead. in /home/nsninter/public_html/wp-includes/functions.php on line 4021
Prosjektets tidslinje | NSN Link (NO)

Prosjektets tidslinje

  • 2013 Innsending av norsk konsesjonssøknad
  • 2013/14 Innsending av utkast til søknad om utbygging
  • 2015 Teknisk planlegging
  • 2015/16 Innsending av detaljert søknad om utbygging
  • 2016/17 Klargjøring av anleggsområde
  • 2017/18 Byggestart
  • 2021 Bygging ferdigstilt
  • 2021 Forbindelsen settes i drift