Notice: get_bloginfo was called with an argument that is deprecated since version 2.2.0! The siteurl option is deprecated for the family of bloginfo() functions. Use the url option instead. in /home/nsninter/public_html/wp-includes/functions.php on line 4021
Prosjektpartnere | NSN Link (NO)

Prosjektpartnere

National Grid North Sea Link Limited

National Grid North Sea Link Limited er et heleid datterselskap av National Grid plc, som er et av Storbritannias ledende selskaper. Selskapet er eier og operatør av gass- og elektrisitetsinfrastruktur i Storbritannia og det nordøstlige USA.

I Storbritannia har National Grid Group ansvaret for drift av systemene som leverer gass og elektrisitet til hele landet. I nordøstlige USA leverer gruppen kraft direkte til millioner av kunder. Gruppen har en viktig stilling i sentrum av kraftsystemet og ansvaret for å koble alt sammen.

For å dekke et økende kraftbehov, knytter National Grid det britiske overføringssystemet for elektrisitet til andre lands nett ved hjelp av mellomlandsforbindelser. Forbindelser er allerede opprettet til Frankrike (IFA – Interconnexion France Angleterre) og Nederland (BritNed).
Det er også lagt frem forslag om opprettelse av en mellomlandsforbindelse mellom Storbritannia og Belgia – Nemo Link.

Statnett

Statnett har ansvaret for utvikling og drift av det norske strømnettet for å sikre at det til enhver tid oppfyller samfunnets forventninger til energisektoren. Statnetts viktigste mål er å utvikle neste generasjons sentralnett, opprettholde forsyningssikkerheten, bidra til verdiskapning og legge til rette for bedre klimaløsninger.

Statnett bidrar til drift og utvikling av mellomlandsforbindelser mellom Norge og en rekke andre europeiske land, deriblant verdens lengste undersjøiske kabel mellom Norge og Nederland (NorNed), fire forbindelser mellom Norge og Danmark (SK1-4). Det er også igangsatt arbeid med en forbindelse mellom Norge og Tyskland, NordLink. Denne forbindelsen skal bygges av Statnett i samarbeid med Tennet og Kfw.

Statnett er et statseid selskap med ca. 1121 ansatte. I 2014 hadde selskapet et driftsresultat på 1,4 milliarder norske kroner.