Notice: get_bloginfo was called with an argument that is deprecated since version 2.2.0! The siteurl option is deprecated for the family of bloginfo() functions. Use the url option instead. in /home/nsninter/public_html/wp-includes/functions.php on line 4021
Hvorfor koble sammen Norge og Storbritannia? | NSN Link (NO)

Hvorfor koble sammen Norge og Storbritannia?

North Sea Link vil koble de nordiske og britiske markedene direkte sammen for første gang. Det vil gi betydelige fordeler for begge landene.

Kraftmarkeder

NSN Link vil gi økt overføringskapasitet for mer effektiv kraftutveksling.

I 2011 formulerte den norske og britiske regjeringen en felles visjon for Nordsjøen. Denne innebar tiltak for å opprette en strømforbindelse mellom de to landene. Mellomlandsforbindelser er svært viktige for å oppnå konkurransedyktige og integrerte kraftmarkeder til fordel for forbrukerne i Europa.

De norske og britiske kraftsystemene er forskjellige, samtidig som de utfyller hverandre.

I Storbritannia skal flere kraftstasjoner legges ned mellom 2016 og 2020. Ny produksjon vil komme til, men denne vil i stor grad komme fra fornybare kilder som for eksempel vindkraft, som er uregelmessige av natur.

Norsk kraftproduksjon kommer hovedsakelig fra vannkraftverk koblet opp mot store vannreservoarer. Produksjonen er regulerbar, og kan svært raskt tilpasses svingninger i etterspørselen sammenlignet med andre viktige produksjonsteknologier. Nivået i reservoarene er imidlertid væravhengig, og produksjonen varierer derfor med årstidene og fra år til år.

NSN Link vil gjøre det mulig for begge land å utnytte disse naturlige ressursene på best mulig måte, til fordel for kundene i Norge og Storbritannia.

Når vindproduksjonen i Storbritannia er høy og kraftetterspørselen lav, kan NSN Link overføre opp til 1 400 MW kraft fra Storbritannia. Dermed kan vi spare på vannet i reservoarene i Norge. Når etterspørselen er høy i Storbritannia og produksjonen av vindkraft er lav, kan 1 400 MW eksporteres fra Norge og dermed bidra til å styrke leveringssikkerheten.

Fornybare energikilder og klimaendringer

For å kunne oppfylle nasjonale og internasjonale mål for fornybare energikilder og klima, vil Storbritannia og Norge fortsette å produsere mer kraft fra fornybare kilder, inkludert vindkraft på land og til havs, samt vannkraft fra små og store vannkraftverk.

NSN Link vil gi bedre muligheter for delt bruk av fornybar energi – gjennom produksjonsblanding, inkludert vindkraft, fra Storbritannia og vannkraft fra Norge.

Mellomlandsforbindelser er en effektiv måte å håndtere svingninger i tilbud og etterspørsel på