Notice: get_bloginfo was called with an argument that is deprecated since version 2.2.0! The siteurl option is deprecated for the family of bloginfo() functions. Use the url option instead. in /home/nsninter/public_html/wp-includes/functions.php on line 4021
Norge | NSN Link (NO)

Norge

Norges Vassdrags- og energidirektorat har gitt Statnett konsesjon for bygging av kabelforbindelser og strømretteranlegg i Norge.
Strømretteranlegget skal bygges i Kvilldal, som er ei bygd i Suldal Kommune på Sørvestlandet.

Kvilldal ble valgt på grunn av sin nøkkelposisjon i sentralnettet og fordi Kvilldal har Norges største moderne vannkraftverk og det største vannmagasin systemet i landet.

Strømretteranlegget skal bygges ved siden av det eksisterende vannkraftverket.

Stasjonen vil for det meste bruke det eksisterende høyspenningsnettet, men det vil bli nødvendig å flytte noen høyspenningsmaster.
Statnett har kontaktet alle parter som vil bli berørt av prosjektet.

Hvorfor Kvilldal?

  • Pålitelig strømforsyning
  • Store vannkraftmagasiner i området. Blåsjøreservoaret har størst kapasitet i landet, og kan levere full kraftproduksjon i tre år uten regn eller snø
  • Svært liten miljøpåvirkning
  • Positive konsekvenser for lokalmiljøet når det gjelder arbeidsmuligheter for lokale leverandører.
  • Kortest avstand fra viktige kraftkilder i Norge og Storbritannia

Norges største vannkraftverk er i Kvilldal. Kvilldal er også et av de sterkeste nettpunktene i landet med hensyn til tilkoblet luftledningskapasitet.